Hiển thị 1–12 của 22 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 1,7 - 2,2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 - 3.2 tỷ
 • Số căn hộ: 1274
 • Mật độ xây dựng: 58%
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 27 tỷ
 • Số căn hộ: 461
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 2600
 • Mật độ xây dựng: 49.8%
Đã hoàn thành
Giá: 4.5 - 10.1 tỷ
 • Số căn hộ: 872
 • Mật độ xây dựng: 28.5%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: <35%
Đã hoàn thành
Giá: 3.6 - 8 tỷ
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 55-65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 34,74%
Đã hoàn thành
Giá: 4.1-9.8 tỷ
 • Số căn hộ: 799
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 4
 • Số căn hộ: 1612
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
 • Số căn hộ: 816
 • Mật độ xây dựng: Thấp
2