Hiển thị 1–12 của 58 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 22 - 25 triệu đồng/ m2.
 • Số căn hộ: 188
 • Mật độ xây dựng: 55%
Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
 • Số căn hộ: 134
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 29 - 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 610
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đã hoàn thành
Giá: 23,75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1080
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 5 - 7.5 tỷ
 • Số căn hộ: 105
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
 • Số căn hộ: 528
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 1.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 667
 • Mật độ xây dựng: 26%
2