Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 28 - 30 triệu / m2
  • Số căn hộ: 196
  • Mật độ xây dựng: 44%
Sắp triển khai
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 29,5%
Đang xây dựng
Giá: 38 - 40 triệu/m2
  • Số căn hộ: 216
  • Mật độ xây dựng: 38.46%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
  • Số căn hộ: 2.447
  • Mật độ xây dựng: 23%
2