Hiển thị 13–15 của 15 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2,5 tỷ đồng/căn
  • Số căn hộ: 190
  • Mật độ xây dựng: 20.03%
Đang xây dựng
Giá: 1.6 - 2.2 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 793
  • Mật độ xây dựng: 36.4
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
  • Số căn hộ: 374
  • Mật độ xây dựng: 36,8%
2