Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đã hoàn thành
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 3.9 tỷ
 • Số căn hộ: 133
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đã hoàn thành
Giá: 2.5 triệu/ m2 - 6.5 triệu/ m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Sắp triển khai
Giá: 9 - 18 tỷ
 • Số căn hộ: 1.600
 • Mật độ xây dựng: 36.27%
Đã hoàn thành
Giá: 4.1 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 6 - 20 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 14-15 triệu/m2
 • Số căn hộ: 275
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá:
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 23%
2