Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 288
  • Mật độ xây dựng: 48%
Đang xây dựng
Giá: 6000 USD/m2 ~ 140 triệu/m2.
  • Số căn hộ: 525
  • Mật độ xây dựng: 58%
2