Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 45 – 60 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 160
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 6 - 12 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 407
  • Mật độ xây dựng: 18,6%
Đang xây dựng
Giá: 6.2 - 12.1 tỷ
  • Số căn hộ: 483
  • Mật độ xây dựng: 20%
Đã hoàn thành
Giá: 80tr/m2
  • Số căn hộ: 650
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 70 triệu đồng/ m2
  • Số căn hộ: 98
  • Mật độ xây dựng: 35%
2