Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 5.1 tỷ
  • Số căn hộ: 210
  • Mật độ xây dựng: 34%
Đang xây dựng
Giá: 70-80tr/m2
  • Số căn hộ: 5000
  • Mật độ xây dựng: 23,6%
2