Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
  • Số căn hộ: 5088
  • Mật độ xây dựng: 29.1
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
  • Số căn hộ: 143
  • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá: 55 triệu/m2
  • Số căn hộ: 210
  • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp triển khai
Giá: 4000 USD/m2
  • Số căn hộ: 4300
  • Mật độ xây dựng: 25%
2