Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 4500 USD – 5000 USD/m2.
  • Số căn hộ: 245
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
2