Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 6.5
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 30%
Sắp triển khai
Giá: 45 triệu/m2
  • Số căn hộ: 2187
  • Mật độ xây dựng: 5%
Sắp triển khai
Giá:
  • Số căn hộ: 250
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
  • Số căn hộ: 1.350
  • Mật độ xây dựng: 20 - 25%
2