Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: $2700/m2
  • Số căn hộ: 333
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: 4,5 tỷ
  • Số căn hộ: 374
  • Mật độ xây dựng: 36,8%
2