Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 38-52 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 45%
2