Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 46 - 65 tỷ
  • Số căn hộ: 30
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 8,5-35 tỷ
  • Số căn hộ: 101
  • Mật độ xây dựng: 24
2