Hiển thị tất cả 2 kết quả

Sắp triển khai
Giá: $4200 - $6100 m/2
  • Số căn hộ: 1102
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3.9+ tỷ
  • Số căn hộ: 238
  • Mật độ xây dựng: 30%
2