Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 3.6 - 8 tỷ
  • Số căn hộ: 700
  • Mật độ xây dựng: 28%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
  • Số căn hộ: 319
  • Mật độ xây dựng: 45%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
  • Số căn hộ: 319
  • Mật độ xây dựng: 45%
2