Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
  • Số căn hộ: 5088
  • Mật độ xây dựng: 29.1
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
  • Số căn hộ: 2.447
  • Mật độ xây dựng: 23%
Đã hoàn thành
Giá: 3.4 tỉ
  • Số căn hộ: 1044
  • Mật độ xây dựng: 30%
2