Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 21 - 30 tỷ
  • Số căn hộ: 134
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 27 tỷ
  • Số căn hộ: 461
  • Mật độ xây dựng: 30%
2