Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2 - 4,4 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 246
  • Mật độ xây dựng: 24%
Đang xây dựng
Giá: 45 - 55 triệu/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 40 - 43%
Đã hoàn thành
Giá: 27 - 30 triệu/m2
  • Số căn hộ: 855
  • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 38 - 40 triệu/m2
  • Số căn hộ: 216
  • Mật độ xây dựng: 38.46%
Đã hoàn thành
Giá: 27 triệu – 33 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 1888
  • Mật độ xây dựng: 50%
2