Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2.65 - 5 tỷ
  • Số căn hộ: 380
  • Mật độ xây dựng: 35%
Sắp triển khai
Giá: 2,62 - 3,74 tỷ
  • Số căn hộ: 744
  • Mật độ xây dựng: 3,1ha
Đang xây dựng
Giá: 60 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1468
  • Mật độ xây dựng: 55%
2