Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 29 - 45 triệu/m2
 • Số căn hộ: 390
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang xây dựng
Giá: 2 - 6 tỷ
 • Số căn hộ: 4000
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 2.1 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 230
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 4 tỷ
 • Số căn hộ: 29
 • Mật độ xây dựng: 37%
Đang xây dựng
Giá: 20 - 25 triệu/m2
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 21.7%
Đang xây dựng
Giá: 40 - 41 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 2000
 • Mật độ xây dựng: 36%
2