Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 5 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đang xây dựng
Giá: 2,4 - 5 tỷ
 • Số căn hộ: 380
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 60 - 90 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1275
 • Mật độ xây dựng: 13,5%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 3.7 tỷ
 • Số căn hộ: 963
 • Mật độ xây dựng: 36,4%
Đã hoàn thành
Giá: 2.6 - 4.7 tỷ
 • Số căn hộ: 320
 • Mật độ xây dựng: 42.58%
Đã hoàn thành
Giá: 37 - 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 23%
2