Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2-4 tỷ/căn hộ
  • Số căn hộ: 471
  • Mật độ xây dựng: 24%
Đã hoàn thành
Giá: 3.3
  • Số căn hộ: 240
  • Mật độ xây dựng: 31,8%
Đã hoàn thành
Giá: 27-30tr/m2
  • Số căn hộ: 274
  • Mật độ xây dựng: 35%
2