Hiển thị tất cả 7 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 30 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 373
 • Mật độ xây dựng: 100%
Đang nhận booking
Giá: 65 tr/ m2
 • Số căn hộ: 5088
 • Mật độ xây dựng: 29.1
Đã hoàn thành
Giá: 2.7 tỷ
 • Số căn hộ: 84
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ: 1092
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 2.1 tỷ
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: 43.3%
Đang xây dựng
Giá: 39-40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 2.447
 • Mật độ xây dựng: 23%
2