Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 2,1 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 570
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 28 - 32 triệu/m2
  • Số căn hộ: 99
  • Mật độ xây dựng: 29.6%
Sắp triển khai
Giá: 30 triệu/m2
  • Số căn hộ: 132
  • Mật độ xây dựng: 39,9%
2