Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 370
  • Mật độ xây dựng: 25%
2