Hiển thị kết quả duy nhất

Đã hoàn thành
Giá: 15 tỷ
  • Số căn hộ: 800
  • Mật độ xây dựng: 25%
2