Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 13 tỷ
  • Số căn hộ: 164
  • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 11 - 18 tỷ
  • Số căn hộ: 3.979
  • Mật độ xây dựng: 25%
2