Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 75 triệu/m2 – 90 triệu/m2
  • Số căn hộ: 175
  • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: 160 - 194 triệu/ m2
  • Số căn hộ: 515
  • Mật độ xây dựng: 45%
Đang xây dựng
Giá: 11 tỷ
  • Số căn hộ: 296
  • Mật độ xây dựng: 23,6%
Sắp triển khai
Giá: Liên hệ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
2