Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 8.000 - 10.000 USD/m2
  • Số căn hộ: 410
  • Mật độ xây dựng: 18.6%
Đã hoàn thành
Giá: 14 tỷ
  • Số căn hộ: 135
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: 23-93 tỷ
  • Số căn hộ: 1651
  • Mật độ xây dựng: 40.64%
2