Hiển thị tất cả 3 kết quả

Sắp triển khai
Giá: 1 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
  • Số căn hộ: 560
  • Mật độ xây dựng: 30%
Đã hoàn thành
Giá: 960 triệu/căn
  • Số căn hộ: 295
  • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% / khối đế: 41,85%
2