Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 38 triệu/m2
  • Số căn hộ: 2060
  • Mật độ xây dựng: 23,6%
Đã hoàn thành
Giá: 16 triệu/m2
  • Số căn hộ: 480
  • Mật độ xây dựng: 27%
Đã hoàn thành
Giá: 1.26 tỷ
  • Số căn hộ: 528
  • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 20 - 25 triệu/m2
  • Số căn hộ: 105
  • Mật độ xây dựng: 50%
2