Hiển thị 1–12 của 34 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 30 - 48 tỷ/biệt thự
 • Số căn hộ: 103
 • Mật độ xây dựng: 20% (80% mảng xanh)
Đang xây dựng
Giá: 55 triệu/m2
 • Số căn hộ: 248
 • Mật độ xây dựng:
Đang xây dựng
Giá: 3,000 USD - 3,500 USD/m2
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 53,5% (Khối đế) 33% (Khối tháp)
Đã hoàn thành
Giá: 1.9+ tỷ
 • Số căn hộ: 667
 • Mật độ xây dựng: 26%
Sắp triển khai
Giá: 2.900 USD/m2
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 29%
Đang xây dựng
Giá: 60 – 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1200
 • Mật độ xây dựng: 39.27%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đã hoàn thành
Giá: 8 tỷ
 • Số căn hộ: 2600
 • Mật độ xây dựng: 49.8%
Đang xây dựng
Giá: 50 triệu/m2
 • Số căn hộ: 3175
 • Mật độ xây dựng: 25%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 192
 • Mật độ xây dựng: 43.8
Đang xây dựng
Giá: 65 triệu/m2
 • Số căn hộ: 986
 • Mật độ xây dựng: 39%
Đang xây dựng
Giá: 55 - 70 triệu/m2
 • Số căn hộ: 13.092
 • Mật độ xây dựng: 40%
2