Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 1,65 - 3,2 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 4.712
 • Mật độ xây dựng: 43.7%
Đang xây dựng
Giá: 30-40 tr/m2.
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đã hoàn thành
Giá: 35 - 40 triệu/m2
 • Số căn hộ: 700
 • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: 36 triệu/m2
 • Số căn hộ: 707
 • Mật độ xây dựng: 54,4 %
Đã hoàn thành
Giá: 23 - 26 triệu/m2
 • Số căn hộ: 517
 • Mật độ xây dựng: 38%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 8500
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật ...
 • Số căn hộ: 516
 • Mật độ xây dựng: 48.5%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 304
 • Mật độ xây dựng: 34%
2