Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 32 triệu/m2
  • Số căn hộ: 781
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 25 - 27 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1100
  • Mật độ xây dựng: 27.96
Đã hoàn thành
Giá: 1.7 - 3.3 tỷ
  • Số căn hộ: 652
  • Mật độ xây dựng: 50%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
  • Số căn hộ: 309
  • Mật độ xây dựng: Hoàn Thành
2