Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Đang xây dựng
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 28 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1080
 • Mật độ xây dựng: 36%
Đã hoàn thành
Giá: 25 - 30 triệu/m2
 • Số căn hộ: 675
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: 26.4 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1668
 • Mật độ xây dựng: 35 %
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 888
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đang xây dựng
Giá: 27 - 29 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1788
 • Mật độ xây dựng: 46,8 %
Đã hoàn thành
Giá: 50 - 60 triệu/m2
 • Số căn hộ: 1.212
 • Mật độ xây dựng: 31,33%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 8500
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 6 tỷ
 • Số căn hộ: 417
 • Mật độ xây dựng: 35%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5
 • Số căn hộ: 1570
 • Mật độ xây dựng: <40%
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 981
 • Mật độ xây dựng: 57,33%
Đang xây dựng
Giá: 26 - 33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 10.007
 • Mật độ xây dựng: Dưới 25%
2