Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 3 tỷ
  • Số căn hộ: 232
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đã hoàn thành
Giá: 1.3-3.5 tỷ
  • Số căn hộ: 620
  • Mật độ xây dựng: 40.6
2