Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 30 - 33 triệu/m2
  • Số căn hộ: 373
  • Mật độ xây dựng: 100%
Đã hoàn thành
Giá: 39,5 triệu/m2
  • Số căn hộ: 700
  • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 1 tỷ
  • Số căn hộ: 560
  • Mật độ xây dựng: 30%
2