Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 20 triệu/m2
  • Số căn hộ: 1200
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 5 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 41,5%
Đang xây dựng
Giá: 65 – 70 triệu/m2
  • Số căn hộ: 340
  • Mật độ xây dựng: 50%
2