Hiển thị 13–24 của 26 kết quả

Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 897
 • Mật độ xây dựng: 60%
Đang xây dựng
Giá: 49,5 triệu/ m2
 • Số căn hộ: 5094
 • Mật độ xây dựng: Hơn 50%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 8500
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang xây dựng
Giá: 1tỷ - 1,5 tỷ
 • Số căn hộ: 2250
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đang xây dựng
Giá: 1.2-2.5 tỷ
 • Số căn hộ: 3580
 • Mật độ xây dựng: Sắp hoàn thành
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 32.7%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 430
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đã hoàn thành
Giá: 28-33 triệu/m2
 • Số căn hộ: 989
 • Mật độ xây dựng: 39.97%
Đang xây dựng
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 242
 • Mật độ xây dựng: 72,60%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 478
 • Mật độ xây dựng: 32%
Đang xây dựng
Giá: 4000$/m2
 • Số căn hộ: 724
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
2