Hiển thị 1–12 của 26 kết quả

Đã hoàn thành
Giá: 28 - 30 triệu / m2
 • Số căn hộ: 196
 • Mật độ xây dựng: 44%
Đã hoàn thành
Giá: 38 triệu/m2.
 • Số căn hộ: 217
 • Mật độ xây dựng: 39%
Sắp triển khai
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 1.000
 • Mật độ xây dựng: 33%
Đã hoàn thành
Giá: 23,75 triệu/m2
 • Số căn hộ: 99
 • Mật độ xây dựng: 29.6%
Đã hoàn thành
Giá: 2 tỷ
 • Số căn hộ: 811
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 118
 • Mật độ xây dựng: 34.4%
Đang xây dựng
Giá: 3 tỷ
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 30%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng: 19%
Đang xây dựng
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 952
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: Đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 870
 • Mật độ xây dựng: 39.08%
Đã hoàn thành
Giá: Thương lượng
 • Số căn hộ: 720
 • Mật độ xây dựng:
Đã hoàn thành
Giá: 1.5 tỷ
 • Số căn hộ: 132
 • Mật độ xây dựng: <35%
2