WEST INTELA QUẬN 8 - THÔNG TIN MỚI NHẤT

Trang chủ 

› Dự án 

› TP. Hồ Chí Minh 

› Quận 8

Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
17
Số căn:
238
Quy mô:
3000m2
Mật độ xây dựng:
39%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2 Số tầng:17
Quy mô:3000m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:238 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:2
Số tầng:17
Quy mô:3000m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:238
Ngày hoàn thành:
2