Tổng quan dự án West Gate Bình Chánh
Tổng quan dự án West Gate Bình Chánh
Tổng quan dự án West Gate Bình Chánh
Tiện ích dự án West Gate Bình Chánh
Thiết kế dự án WEST GATE BÌNH CHÁNH
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
20
Số căn:
2000
Quy mô:
31.005 m2
Mật độ xây dựng:
36%
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4 Số tầng:20
Quy mô:31.005 m2 Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:2000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:4
Số tầng:20
Quy mô:31.005 m2
Mật độ xây dựng:36%
Số căn hộ:2000
Ngày hoàn thành:
2