Tổng quan dự án căn hộ Waterina Suites Quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Waterina Suites Quận 2
Tiến độ dự án căn hộ WATERINA SUITES quận 2
Tiến độ dự án căn hộ WATERINA SUITES quận 2
Tổng quan dự án căn hộ Waterina Suites Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
98
Quy mô:
3.150 m2
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức (Việt Nam)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô: 3.150 m2 Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:98 Ngày hoàn thành:01/10/2019
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức (Việt Nam)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô: 3.150 m2
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:98
Ngày hoàn thành:01/10/2019
2