WATERINA SUITES QUẬN 2

Trang chủ 

› Mua nhà 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Waterina Suites Quận 2
Phối cảnh dự án Waterina Suites Quận 2
Tiện ích dự án Waterina Suites Quận 2
Nội thất dự án Waterina Suites Quận 2
Tiện ích dự án Waterina Suites Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
89
Quy mô:
3.150 m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức (Việt Nam)
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:3.150 m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:89 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Thiên Đức (Việt Nam)
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:3.150 m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:89
Ngày hoàn thành:
2