WATER BAY QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Water Bay Quận 2
Phối cảnh dự án Water Bay Quận 2
Tiện ích dự án Water Bay Quận 2
Tiện ích dự án Water Bay Quận 2
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
12
Số tầng:
39
Số căn:
5000
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
23,6%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12 Số tầng:39
Quy mô: Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:5000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:12
Số tầng:39
Quy mô:
Mật độ xây dựng:23,6%
Số căn hộ:5000
Ngày hoàn thành:
2