Upload Image...
Phối cảnh dự án Vista Verde Quận 2
Phối cảnh dự án Vista Verde Quận 2
Tiện ích Vista Verde Quận 2
Tiến độ dự án Vista Verde Quận 2
Tiện ích Vista Verde Quận 2
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
1152
Quy mô:
25,295 m²
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: CapitaLand Việt Nam
Loại: Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:25,295 m² Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1152 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CapitaLand Việt Nam
Loại:
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:25,295 m²
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1152
Ngày hoàn thành:
2