VINHOMES THỦ THIÊM QUẬN 2

Trang chủ 

› Dự án 

› Quận 2 

Upload Image...
Phối cảnh dự án Vinhomes Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất dự án Vinhomes Thủ Thiêm Quận 2
Nội thất dự án Vinhomes Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích dự án Vinhomes Thủ Thiêm Quận 2
Tiện ích dự án Vinhomes Thủ Thiêm Quận 2
Trạng thái:
Sắp triển khai
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
50
Số căn:
3800
Quy mô:
4,391 m²
Mật độ xây dựng:
25%
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block: Số tầng:50
Quy mô:4,391 m² Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3800 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Vingroup Tập đoàn Vingroup
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp triển khai
Số Block:
Số tầng:50
Quy mô:4,391 m²
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:3800
Ngày hoàn thành:
2