Tổng quan khu đô thị Vinhomes Grand Park
Tiện ích dự án khu đô thị Vinhomes Geand Park
Tiện ích dự án khu đô thị Vinhomes Geand Park
Tổng quan khu đô thị Vinhomes Grand Park
Nội thất dự án khu đô thị Vinhomes Grand Park
Thiết kế dự án khu đô thị Vinhomes Grand Park
Trạng thái:
Đang xây dựng
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
71
Số tầng:
Số căn:
40000
Quy mô:
271.000.000
Mật độ xây dựng:
20-25 %
Chủ đầu tư: Vinhomes
Loại: Khu đô thị Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:71 Số tầng:
Quy mô:271.000.000 Mật độ xây dựng:20-25 %
Số căn hộ:40000 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Vinhomes
Loại: Khu đô thị
Trạng thái:Đang xây dựng
Số Block:71
Số tầng:
Quy mô:271.000.000
Mật độ xây dựng:20-25 %
Số căn hộ:40000
Ngày hoàn thành:
2