Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Vị trí địa chỉ dự án căn hộ chung cư The Vertex Private Residences Quận 1 Đường 3A Đường Tôn Đức Thắng chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Hình ảnh phối cảnh dự án căn hộ The Vertex Private Residences Quận 1 Chủ đầu tư Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt - Vietcapital Real Estate
Trạng thái:
Đã hoàn thành
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
40
Số căn:
Quy mô:
3,341m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt – Vietcapital Real Estate
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1 Số tầng:40
Quy mô:3,341m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:31/12/2019
Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt – Vietcapital Real Estate
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã hoàn thành
Số Block:1
Số tầng:40
Quy mô:3,341m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:31/12/2019
2